S respektem a strategicky
„Před nedávnem jsme si v ARTINu společně prošli procesem ujasnění našich základních hodnot a poslání. Touha po jejich autentické a jednotné komunikaci byla přirozeným pokračováním tohoto úsilí. Víme, jací jsme, a díky spolupráci s MAJAKem jsme si také uvědomili, co ARTIN nejlépe charakterizuje a odlišuje od ostatních,“ komentoval jednatel Tomáš Ondráček rozhodnutí své firmy podívat se spolu s námi hloubkově a kriticky na vlastní značku.
Do procesu strategického brand positioningu vstupujeme vždy s respektem. Nepracujeme pro klienty, ale společně s nimi. I v případě ARTINu jsme od začátku společně věnovali mnoho energie výzkumu a hledání kontextu, abychom z mozaiky poznatků vybudovali silnou strategii rozvoje značky. Na základě strategie vznikl i nový brand claim zrcadlící klíčové hodnoty ARTINu: Otevřeně. Upřímně. Spolu.
Komunikační koncept pro byznys i pro lidi
Kromě positioningu mateřské značky nastavuje nová strategie také byznysovou i zaměstnavatelskou součást značky. Stejně tak pamatuje i na charakteristiku a odlišnosti poboček v Brně, Bratislavě a Praze. Na základě hodnotových insightů a navržené strategie jsme vypracovali komunikační koncept ART of INtegrity. V byznysové komunikaci jsme jeho exekuci pracovně nazvali „výroky“. Atributy klíčové pro identitu ARTINu párujeme s výroky výrazných osobností, které tyto atributy reprezentují. Pro employer branding jsme pak máme „hesla“, kterými úderně komunikujeme hodnoty, na kterých ARTIN stojí. 
„Tohle jsme opravdu my.“
Společně se strategickým značkovým positioningem a kreativními koncepty přichází i nový firemní design, který se promítne do celé vizuální komunikace ARTINu od vizitek přes prezentace po design interiéru nově postavené budovy, do které se firma v těchto dnech stěhuje.
„Je skvělé, že od začátku jsme měli možnost proces tvoření ovlivňovat a usměrňovat. I proto máme pocit, že je výsledek autentický. Že tohle jsme opravdu my,“ dodává Jan Najvárek, jednatel společnosti ARTIN.
Fotografické stěny v zasedačkách odkazují na osobnosti reprezentující integritu.
Fotografické stěny v zasedačkách odkazují na osobnosti reprezentující integritu.
Součástí nové identity jsou i vlastní piktogramy.
Součástí nové identity jsou i vlastní piktogramy.
Relax zóny ilustrují příběhy související s jejich tématem – Hillary, Zátopek, Einstein.
Relax zóny ilustrují příběhy související s jejich tématem – Hillary, Zátopek, Einstein.

Prohlédněte si i jiné naše projekty:

Back to Top