Posunout se společně na vyšší level  
Společnost ITW PRONOVIA se na rozdíl od jiných velkých dodavatelů v automotive vyznačuje výraznou decentralizací v řízení komunikace, což znamená, že dceřiné podniky mají podstatně vyšší míru autonomie a současně s tím i zodpovědnosti při ukotvení globální značky ve svém prostředí.
Společnost ITW PRONOVIA nás oslovila, protože chtěla zlepšit svoji komunikaci a posunout ji na vyšší level. Snažili se napravit nekonzistentnost, kdy každá divize komunikovala po svém. Jedním z tradičních problémů výrobních společností bývá absence marketingového týmu. Marketingovou komunikaci často supluje HR oddělení, což nemusí být pro konzistentní prezentaci značky vždy efektivní. Pro HR pracovníky jde o práci navíc, nemohou se jí tedy patřičně věnovat a zároveň marketingové problematice nemusí rozumět do potřebné hloubky.
Komunikativně a otevřeně, jak to máme rádi
Záhy jsme zjistili, že společnost ITW PRONOVIA je nesmírně komunikativní a otevřená (dá se vlastně říct, že jsme se do nového klienta zamilovali). Využili jsme interní průzkum spokojenosti zaměstnanců a rozšířili ho o průzkum vnímání značky mezi zaměstnanci – včetně hodnot a atributů. Zapojili jsme nejen řídící pracovníky, ale také řadové zaměstnance, abychom získali co nejkomplexnější obraz o tom, jak společnost vnímají.
Porovnáním výsledků průzkumu s poznatky z následných workshopů jsme vytipovali témata, na která je potřebné se při analýze značky soustředit, protože nejsou vnitřně dostatečně rozvinutá. Začali jsme vytvářením employer branding strategie zaměřené na prezentaci ITW jako atraktivního zaměstnavatele.
Kdo chce, může s námi vyrůst 
Na základě zjištěných informací jsme vytvořili komunikační koncept a strategii pro ITW, která se soustředí na hlavní témata identifikovaná při průzkumu mezi zaměstnanci. Zaměřujeme se na inovace, seberealizaci, respekt, rovné příležitosti a další.
Komunikační koncept podporuje klíčové hodnoty ITW, současně je ale velmi flexibilní pro použití v různých kontextech. Chceme říkat, že v ITW dělají jenom to, co má smysl a přidanou hodnotu. Společné dílo staví na vzájemném respektu a kdo chce, ten s nimi může vyrůst.
Máme se na co těšit
To vše je možné díky tomu, že v ITW rádi objevují a rozvíjí potenciál svých zaměstnanců. Zakládají si na férovosti, spolupráci a vzájemném respektu, díky čemuž je ITW pro své lidi něco jako druhá rodina.
Pro klienta jsme navrhli obsahovou strategii pro sociální média, která zahrnuje pravidelný obsah zaměřený na hlavní témata s respektem k odlišnostem pracovníků ve výrobě a v kancelářích. Obsah tvoříme prostřednictvím rozhovorů se zaměstnanci, vzdělávacích článků, aktivačních soutěží a podobně. 
Aktivace nové komunikační strategie značky ITW zahrnuje třeba i kreativní reklamní předměty, netradiční nosiče nebo videoseriál s příběhy jednotlivých zaměstnanců. A to se teprv rozjíždíme!

Prohlédněte si i jiné naše projekty:

Back to Top