Transformace dinosaurů z excelových tabulek 
Technologická společnost Itica dokáže továrny řízené excelovskými tabulkami a spoustou papírů transformovat na plně digitalizované a flexibilní smart závody. U takových vše běží digitálně a transparentně s daty dostupnými okamžitě a všude, kde je potřeba.
Abychom tuto ušlechtilou myšlenku dokázali perfektně uchopit ve značkové komunikaci, museli jsme předtím provést důkladnou značkovou revizi. To zahrnovalo tradiční postup rozebrání značky „na součástky“ a její hodinářsky precizní skládání dohromady. 
Postupně jsme procházeli analytickým a poznávacím procesem, abychom našli odpovědi na klíčové otázky, které nás povedou dál v návrzích správně nastavené značkové komunikace. Společně jsme si potvrdili, že „zlatým grálem“ Iticy je kombinace znalostí, schopnosti soustředit se na to podstatné a správné dávky intuice, jež odjakživa byla skvělou lidskou evoluční výhodou při hledání nových a bohatších lovišť.
Bez strategie zůstává vize pouhou iluzí 
Zjistili jsme, že Itice skvěle sedí archetypy hrdiny, jenž má ambice a touhu zdolávat výzvy, a mudrce, kterého baví proces výzkumu a objevování. Jejich kombinací jsme vytvořili složený archetyp taktika, který chce svou vizi lepšího světa přetvořit sílou strategie, odvahy a nadhledu.
Soustřeď se a použij intuici
Na takových základech jsme postavili komunikační koncept, který ukazuje schopnost Iticy soustředit se na to podstatné a nenechat se rozhodit všudypřítomným šumem a chaosem. Zásah na podstatné místo zásadně zvyšuje šanci na úspěch celkové operace.
Komunikaci propojuje symbol mířidla neboli focusu v podobě zaměřovacího čtverečku. Je doplněn údernou typografií a fotkou reprezentující metaforu komplexních struktur, v nichž se taktik Iticy skvěle orientuje. 

Prohlédněte si i jiné naše projekty:

Back to Top