Budovat značku smysluplně lze pouze strategicky  
Společnost U1 nabízí celkové řešení interiérového designu, od zadání až po předání hotového projektu, a to s důrazem na vysoký standard, estetickou hodnotu a bezprecedentní funkčnost.
Po živé a inspirativní diskusi jsme společně s U1 dospěli k tomu, že abychom mohli smysluplně aktualizovat vizuální podobu značky, vypracujeme předtím hloubkovou značkovou strategii. Do procesu bylo po celou dobu angažované i samotné vedení firmy, které celý proces mělo pod kontrolou a legitimizovalo.
Jednou z hlavních výzev bylo zvládnout velké množství stakeholders, kteří mají různé přístupy k značce. Třeba jen cest, jakými v U1 realizují svůj byznys, je několik. Abychom získali dostatečný vhled, museli jsme detailně prozkoumat terén. 
Kvalitativní průzkum na koncových zákaznících ukázal, co zajímá klienty a co dokáží ocenit. Aktuální značkové východiska jsme porovnali se skutečnými potřebami klientů a na základě výsledků jsme navrhli propozice nového komunikačního konceptu značky U1.
S hlavou sice v oblacích, nohama ale pevně na zemi 
Součástí nové značkové strategie bylo nalezení ideálního značkového archetypu. U1 skvěle padnou rovnou dva: Tvůrce a Objevitel, jejichž spojením vzniká Tvůrčí objevitel. Reprezentuje člověka, který má hlavu v oblacích, ale nohama stojí pevně na zemi. 
Taková je i nová vizuální identita. U1 jako stratég i kreativec svůj charakter vyjadřuje kombinací textů psaných rukou a strojového písma. V této společnosti je to o lidech a pro lidi. Je to hodně o nápadech, skicování. A nejlidštějším vizuálním vyjádřením je prostě rukou psané písmo, které je reprezentováno zejména novým logem.
Provokovat a přinášet tvůrčí impulzy 
Základem kreativní komunikace je provokace či výzva. V nadpisu k sobě stavíme tvrzení spolu s kontrapunktem či doplněním. V těle sdělení pak dohráváme, že bez zohlednění všech aspektů nevznikne funkční celek.
Realizace nové identity byla náročná a spousta věcí se mohla pokazit. Proto společnost provedla uživatelské testování výběru písma a základních elementů vizuální identity na designérské komunitě v různých úrovních. Díky tomu jsme si ověřili, že naše řešení je kreativní, zároveň vysoce funkční a odpovídá potřebám těch, ke kterým promlouváme.

Prohlédněte si i jiné naše projekty:

Back to Top